Concluziile pe care le extragem din  exercițiile descrise mai jos și pe care le putem aplica în echipa de lucru:

–          Fiecare membru al unei echipe trebuie să-și cunoască propriul rol și să conștientizeze faptul că acesta este extrem de important în obținerea rezultatelor la nivelul întregii echipe

–          Subestimarea capacității echipei de a reuși nu este un punct eficient de plecare înainte de a obține  rezultatul final. În schimb, focusul echipei poate fi îndreptat către acordarea încrederii și încurajarea membrilor săi

–           Membrul unei echipe nu poate livra un bun rezultat fără susținerea și încurajarea primite din partea echipei

–          Nu doar rezultatul este important, ci modul în care se ajunge la acest rezultat, care poate face diferența între eșec și succes.

 

O altă activitate derulată în aer liber, Blind Man’s Cure, a fost un exercițiu extrem de provocator și de antrenant, care a implicat atât forța fizică, cât și capacitatea de comunicare și de coordonare a echipei. Exercițiul a presupus deplasarea unei persoane legată la ochi pe o frânghie situată la un metru distanță de pământ, pentru a recupera un obiect aflat la 10 metri; pentru a-l ajuta pe cel care se deplasa pe frânghie, echipa a trebuit să-l ghideze și să țină foarte bine de un capăt al sforii. În acest exercițiu, încrederea în membrii echipei a fost un factor decisiv în realizarea task-ului primit, întrucât subestimarea este o tendință generală de a privi modul în care  vor evolua lucrurile într-un proiect nou. Însă, contrar așteptărilor, o încredere solidă în ceilalți membri și încurajarea continuă a acestora constituie criteriile care fac diferența între eșec și succes.

Mesajul transmis prin intermediul acestui exercițiu a fost acela că membrul unei echipe nu poate livra un bun rezultat fără susținerea și încurajarea primite din partea echipei. De asemenea, este important ca fiecare membru să conștientizeze faptul că rolul său în echipă este extrem de important pentru atingerea cu succes a obiectivelor stabilite.

 

Următorul exercițiu, Hot Stuff, a constituit un nou context în care comunicarea și  împărțirea clară a responsabilităților în echipă au jucat un rol esențial în îndeplinirea task-ului. Fiecare echipă a trebuit să mute conținutul unui vas în altul, fără ca acesta să se verse. Provocarea consta în faptul că vasul care conținea lichidul putea fi manevrat doar cu ajutorul unor sfori. În acest context, este important să existe un coordonator care să mobilizeze echipa și să transmită exact rolul fiecărui membru. O primă concluzie pe care o extragem din acest exercițiu este aceea că nu doar rezultatul contează, ci modul în care se ajunge la acest rezultat. În cazul concret, al acestui exercițiu, mobilizarea și responsabilizarea fiecărui membru sunt punctele tari care determină reușita, fapt care se aplică și în activitatea de la birou.

 

Programul nostru de Teambuilding a fost derulat de trainerul Titus Peride și Elias Consulting Group.