Managementul tradițional este pe moarte. Profilul șefului autoritar, care le știe pe toate și în fața căruia toți „subordonații” raportează cu rigurozitatea activițățile întreprinse și planificate este pe cale de dispariție. Locul lui este luat de echipe care se auto conduc și se auto organizează, în care nu există șefi, ci doar roluri de facilitatori de creștere, facilitatori de proces și membri ai echipei. Bine ați venit în era sistemului de management OpenAgile!

 

OpenAgile este un sistem de invățare focusat pe generarea de valoare și pe formarea unei comunități de învățare pentru membrii echipei.

Colegii noștri de la Sales și IT Managerii au participat la un training susținut de Titus Peride, în care au fost introduși în sistemul de management OpenAgile.

 

Spre deosebire de alte sisteme de management, în OpenAgile nu se discută despre obiective, ci despre generatori de valoare care trebuie prioritizați și realizați cu scopul de a furniza, în final, valoare clientului, companiei și fiecărui membru al echipei. Cele 3 principii care stau la baza acestei metodologii reflectă abordarea nouă și inovativă a sistemului:

 

Onestitate – Acest principiu, alături de integritate, transparență și auto cunoaștere oferă un anumit model de comportament pentru toți membrii echipei și reprezintă calea către reușită;

Ciclul de învățare – Este definit de activități specifice de acțiune-reflectare-învățare-planificare în interiorul echipei, cu ajutorul cărora se generează valoare. Pentru a parcurge cu succes acest ciclu de învățare, este necesar ca fiecare membru să aibă capacitatea de detașare-înțelegere-viziune-voință;

Decizii consultative – Foarteimportant pentru succesul aplicării acestui sistem, toate deciziile se iau în urma consultării în echipă, însă fără dezbateri și discuții aprinse inutile.

 

În OpenAgile, echipa este împuternicită să se conducă și să se organizeze singură, iar membrii sunt implicați total și devin responsabili pentru eforturile și rezultatele lor. Pentru a ajunge în acest stadiu, este nevoie ca deciziile privind rezultatele dorite să se ia la nivel de echipă, și nu la nivel individual. Astfel, echipa comunică în permanență, iar fiecare membru se angajează în mod voluntar să contribuie la realizarea sarcinilor. Mai mult, membrii învață unii de la alții, prin discutarea eventualelor obstacole, a activităților derulate și a noutăților.

 

OpenAgile oferă numeroase beneficii membrilor echipei în interiorul căreia este folosit, printre care productivitate crescută și eficiență, învățare, munca în echipă performantă, mai mult control sau răspuns rapid la schimbare.

 

Pentru a afla ce impact a avut asupra lor și ce au învățat, i-am rugat pe colegii care au participat la curs să ne spună, într-o frază, ce le-a atras atenția cel mai mult:

 

Printr-un proces de reflectare onestă asupra activității realizate –  învățare prin utilizarea înțelepciunii și experienței echipei –se realizează gradual și măsurabil OBIECTIVUL generator de valoare.”  Ana S.

 

Fiecare vom contribui sa îmbunătățim activitatea și viața membrilor din echipă. Pentru a  face acest lucru vom fi onești, vom lua decizii consultative și ne vom concentra să evoluăm de la săptămână la săptămână!” Aspazia M.

Acțiunea exprimă  prioritățile!” (citat de Mahatma Ghandi și motto-ul cursului) Ana D.

“A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!  citat din Henry Ford

A fi împreună – înseamnă să fii atent la nevoile celuilalt și, împreună cu el, să poți găsi soluțiile cele mai bune pentru a evolua. A rămâne împreună – a depăși egoul personal .

A lucra împreună este un succes ” Alex J.

 

Pentru a sumariza, obiectivul sistemului OpenAgile este acela de a crea un mediu confortabil, în care oamenii au libertatea de a-și pune în valoare natura și abilitățile pentru a-și susține organizația. Acest stil de management are potentialul de a forma comunități de învățare și de furnizare a valorii, datorită principiilor pe care le folosește și a beneficiilor livrate: focus pe creștere și pe proces, împuternicirea echipei de a se auto conduce, implicarea totală a membrilor și luarea deciziilor în mod consultativ.